Jesteśmy środowiskiem skupiającym studentów i młodych absolwentów wrocławskich uczelni. Działamy na co dzień we Wrocławiu, ale w zainteresowaniach wykraczamy poza lokalność. W Młodej Rzeczpospolitej budując profesjonalną organizację pozarządową wykorzystujemy doświadczenia wyniesione z aktywności naukowej i studenckiej, formacji w duszpasterstwach akademickich, harcerstwie i przekuwamy je w pracę obywatelską wyrażaną w konkrecie. Rozumiemy przez nią integrowanie środowiska ludzi ambitnych i chcących zmieniać rzeczywistość wokół siebie, podejmowanie działań edukacyjnych, których celem jest wzmacnianie kompetencji i poszerzania doświadczeń tych młodych, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą publiczną, rozwijanie inicjatyw kulturalnych twórczo wykorzystujące dziedzictwo, wzmacnianie udziału nowej generacji w debacie dotyczącej naszych społeczności, miasta, szeroko rozumianej polityki, kultury i historii, a także spraw europejskich i międzynarodowych. 
  • Seminaria

    Dyskutujemy w nieformalnej atmosferze z ciekawymi gośćmi stwarzając okazję do pytań i inspirujących dyskusji w najlepszym duchu tradycji akademickich.

  • Działania Edukacyjne

    Kształtując rzeczywistość wokół siebie rozwijamy innych.

  • Debaty i spotkania

    Prowokujemy do dyskusji i wpływamy na horyzont intelektualny Wrocławia.

nasze projekty

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Seminarium
Interdyscyplinarne

This is where the text for the back of your card should go.

Więcej

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Rzeczpospolita Śpiewająca

This is where the text for the back of your card should go.

Więcej

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Europejskie
Forum Młodych

This is where the text for the back of your card should go.

Więcej

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

INNE

This is where the text for the back of your card should go.

Więcej
 

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Piosenka Patriotyczna
KONKURS

This is where the text for the back of your card should go.

Więcej

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Społecznik Roku
KONKURS

This is where the text for the back of your card should go.

Więcej

zespół

WIĘCEJ

Adres korespondencyjny:

Fundacja Młoda Rzeczpospolita
pl. Nankiera 17
50-140 Wrocław
kontakt@mlodarp.pl