Idea


Młoda Rzeczpospolita wzięła się z inspiracji światem dawnym a nie fascynacją świata aktualnego („plug and play”, „post-modernizm” czy jakkolwiek inaczej byśmy go nie nazwali). Marzyliśmy więc o tajnych kompletach, o wzajemnie wymienianych poglądach (bo w tamtym świecie się je posiada) i od tego zaczęliśmy, choć spotkania nie były oczywiście tajne, ale jednak zamknięte, tzn. tylko dla zaproszonego grona.

Dziś jest inaczej, nieco dojrzeliśmy i nie chcemy już spotkań zamkniętych, ale otwartych – i to możliwie szeroko, ale nie tracąc formuły ambitnej i ciekawej.

 
 

Kim jesteśmy?


Jesteśmy środowiskiem młodych ludzi – studentów i młodych profesjonalistów, absolwentów uczelni wyższych.

„Członkostwo” w Fundacji może mieć różnoraki charakter. W naszym zespole są koordynatorzy określonych projektów, członkowie zespołów projektowych, koleżanki i koledzy nastawieni na pracę seminaryjną i wspólne lektury.

Co robimy?


Stawiamy na pogłębianie osobistych cnót, rozwój umiejętności, samokształcenie i przyjaźń (seminaria, warsztaty, codzienna praca). Przygotowujemy do świadomego obywatelskiego zaangażowania (wystarczy przyjść na nasze spotkania). Integrujemy ambitnych, ciekawych świata i chcących zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Szukamy własnej roli w budowaniu większego dobra Polski, Wrocławia i naszych wspólnot. Ożywiamy i promujemy dziedzictwo oraz tradycję Rzeczpospolitej. Włączamy się w debatę publiczną Wrocławia i regionu

 
 

Jak do nas dołączyć?


Przyjdź na spotkanie, napisz do nas, zgłoś akces do pracy przy jednym z projektów albo podziel się swoim pomysłem, który możemy rozwinąć wspólnie.

Chodzi przecież o smakowanie życia, które łatwo ucieka przez palce. A my wierzymy, że to życie może być pełniejsze gdy będzie przeżywane nie na sposób konsumpcyjny, ale przeżywane razem, na wzajemnych lekturach i inspiracjach. Życie bez troski o dobro wspólne, o społeczne cele będzie uboższe, niepełne. Ciekawa myśl, piosenka, pomysł, książka, film? Dlaczego by tym nie dzielić się na seminaryjnych spotkaniach w zaufanym gronie? Dobra wycieczka lub ciekawe miejsce do zobaczenia? Dlaczego nie pojechać w gronie tych, którzy chcą poznawać piękno, Polskę i świat w całej swojej złożoności?

Jak nas wesprzeć?


Rozwijamy nasze obywatelskie inicjatywy dzięki wsparciu darczyńców. Jeśli chcą nas Państwo wesprzeć w naszych pomysłach i dalszej pracy podejmowanej  w duchu zaangażowanego patriotyzmu prosimy o darowiznę na rzecz naszej Fundacji. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma znaczenie i pomaga nam podtrzymywać i rozwijać naszą działalność