Image

O nas

Działamy od 2014 roku we Wrocławiu. Fundację Młoda Rzeczpospolita tworzy kilkunastu członków. Za pracę bieżącą i projektową odpowiedzialny jest zespół, na który składa się Zarząd, koordynatorzy oraz członkowie zespołów projektowych.ZARZĄD


Dariusz Mącarz

Prezes zarządu, tel. 668479292
mail: dariusz@mlodarp.pl
Kieruje bieżącą pracą Zarządu, odpowiada za współpracę z partnerami instytucjonalnymi oraz pozyskiwanie wsparcia, reprezentuje Fundację na zewnątrz, koordynuje prace nad budową platformy dla działań eksperckich, kieruje radą programową RODM.

Błażej Duber

Wiceprezes zarządu
mail: blazej@mlodarp.pl
Odpowiada za pozyskiwanie wsparcia, rozwój działań europejskich, reprezentuje Fundację na zewnątrz, dba o podtrzymywanie idei samorozwoju i realizację Europejskiego Forum Młodych, a także Rzeczpospolitej Śpiewającej, członek rady programowej RODM

Joanna Bigos

Członek zarządu
mail: joanna@mlodarp.pl
Koordynuje rozwój działań edukacyjnych i warsztatowych, a także budowę programu wzmacniania młodych ludzi chcących działać społecznie i publicznie, pracować w administracji publicznej, jest konsultantem RODM.


Grzegorz Kryg

Członek zarządu
mail: grzegorz@mlodarp.pl
Zajmuje się formalno-prawnymi kwestiami funkcjonowania Fundacji, wspiera i doradza w sprawach organizacyjnych, koordynuje instytucjonalny rozwój działalności Młodej Rzeczpospolitej.


Marek Stefan

Członek zarządu, tel. 662431061
mail: marek@mlodarp.pl
Odpowiada za seminaria, debaty i dyskusje, działania obywatelskie i miejskie, a także kontakt z osobami zainteresowanymi włączeniem się nasze w działania. Jeśli chcesz do nas dołączyć, skontaktuj się z Markiem.


W poprzednich kadencjach Zarządu w jego składzie pracowali także Jakub Kwocz, Marek Marszałek, Dominik Wojtkiewicz oraz Jan Jaśkowiak.


KOORDYNATORZY, WSPÓŁPRACOWNICY


Bernadeta Kot

mail: b.kot@mlodarp.pl
Koordynator Rzeczpospolitej Śpiewającej

Marcin Pluta

mail: kominek@mlodarp.pl
Debaty i spotkania, Europejskie Forum Młodych

 

Wioleta Bruzi

mail: wioleta.bruzi@rodm-wroclaw.pl
Koordynator Biura Fundacji, Współpracownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej

Piotr Piss

mail: piotr.piss@rodm-wroclaw.pl
Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej