Kim jesteśmy


Jesteśmy studentami i absolwentami, których entuzjazm do dyskusji o Polsce zgromadził na nieformalnym seminarium. Spotykaliśmy się regularnie przez jesień i zimę 2013 i 2014 roku we Wrocławiu, żeby rozmawiać i pogłębiać nasze zainteresowanie sprawami publicznymi.

Podczas spotkań narodził się pomysł, żeby powołać fundację, w której będziemy realizować to, o czym wspólnie rozmawialiśmy wielokrotnie.

 
 

Co robimy


Seminaria – nieformalna atmosfera, ciekawi goście, okazja do pytań i inspirujących dyskusji w najlepszym duchu tradycji akademickich. Na naszych seminariach gościli m.in. Kazimierz M.Ujazdowski, Marek Mutor, prof. Zbigniew Rau, prof. Artur Wołek. 
Działania edukacyjne – kształtując rzeczywistość wokół siebie rozwijamy innych. 
Debaty i spotkania – prowokujemy do dyskusji i wpływamy na horyzont intelektualny Wrocławia. 

Jakie mamy cele


Założyliśmy Fundację Młoda Rzeczpospolita aby:
– Zachęcać innych młodych ludzi do samokształcenia i rozwoju. Chcemy przekonywać, że troska o dobro wspólne i nowoczesny patriotyzm to podstawy, bez których nasze życie będzie uboższe.
– Animować życie intelektualne i kulturalne. Chcemy prowadzić pogłębioną refleksję o sprawach wspólnych oraz zarażać entuzjazmem poprzez wydarzenia artystyczne odpowiadające na wrażliwość naszego pokolenia.
– Popularyzować dorobek intelektualny, kulturowy i cywilizacyjny Polaków ze szczególnym uwzględnieniem dorobku ważnych artystów polskiej myśli politycznej i społecznej.

 
 

dołącz do nas


Jeśli podzielasz podobną wizję świata, chcesz działać, szukasz miejsca rozwoju i ciekawych przyjaźni, chciałbyś współorganizować wydarzenia, współuczestniczyć w projektach, albo szukasz miejsca w którym będziesz realizował swoje pomysły skontaktuj się z nami!