Idea


Naszym celem jest zachęcanie młodych do samokształcenia i rozwoju. Chcemy przekonywać, że autentyczna troska o dobro wspólne oraz nowoczesny patriotyzm to podstawy, dzięki którym także życie osobiste staje się bogatsze i pełniejsze. Chcemy ożywiać życie intelektualne i kulturalne Wrocławia, prowadzić pogłębioną refleksję o sprawach wspólnych, zarażać entuzjazmem do działania społecznego i wspólnie wpływać na rzeczywistość wokół nas. Chcemy popularyzować dorobek intelektualny, kulturalny i cywilizacyjny Polaków, szukając w nim inspiracji w codziennej pracy.

 
 

Kim jesteśmy?


Jesteśmy środowiskiem młodych ludzi – studentów i młodych profesjonalistów, absolwentów uczelni wyższych.

„Członkostwo” w Fundacji może mieć różnoraki charakter. W naszym zespole są koordynatorzy określonych projektów, członkowie zespołów projektowych, koleżanki i koledzy nastawieni na pracę seminaryjną i wspólne lektury.

Co robimy?


Stawiamy na pogłębianie osobistych cnót, rozwój umiejętności, samokształcenie i przyjaźń (seminaria, warsztaty, codzienna praca). Przygotowujemy do świadomego obywatelskiego zaangażowania. Integrujemy ambitnych, ciekawych świata i chcących zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Szukamy własnej roli w budowaniu większego dobra Polski, Wrocławia i naszych wspólnot. Ożywiamy i promujemy dziedzictwo oraz tradycję Rzeczpospolitej. Włączamy się w debatę publiczną Wrocławia i regionu.

 
 

Jak do nas dołączyć?


Przyjdź na spotkanie, napisz do nas, zgłoś akces do pracy przy jednym z projektów albo podziel się swoim pomysłem, który możemy rozwinąć wspólnie.


KONTAKT

Jak nas wesprzeć?


Rozwijamy nasze obywatelskie inicjatywy dzięki wsparciu darczyńców. Jeśli chcą nas Państwo wesprzeć w naszych pomysłach i dalszej pracy podejmowanej  w duchu zaangażowanego patriotyzmu prosimy o darowiznę na rzecz naszej Fundacji. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma znaczenie i pomaga nam podtrzymywać i rozwijać naszą działalność


WESPRZYJ NAS