W ramach zadania publicznego „Upamiętnienie historii wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych. II edycja. Żołnierze AK – WiN we Wrocławiu” ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zorganizowaliśmy grę miejską „Niezłomni we Wrocławiu. AK – WiN 1945-1954”. Koordynatorem projektu był Piotr Piss.

Gra odbyła się 19 września 2018 roku. Ponad 60 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w rozgrywce, w której poznawali historię Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, wykonując przeróżne zdania. Musieli złamać szyfry, uszyć biało-czerwoną opaskę, wyrobić fałszywy dowód osobisty czy zdobyć zaufanie oficera konspiracji. Po grze uczniowie mieli okazję spotkać się ze świadkiem historii – Panią Wandą Kiałką, członkinią AK, uczestniczką operacji „Ostra Brama”, zesłaną za swoją działalność na ponad dekadę do Workuty. Pani Wanda opowiadała o swoich przeżyciach i doświadczeniach.

Dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką udostępniamy scenariusz do gry miejskiej oraz lekcji na temat AK-WiN do wykorzystania w szkołach. Jest to bardzo atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy historycznej.