Rzeczpospolita Śpiewająca


Ważne chwile w życiu wspólnoty wiążą się z okazywaniem radości z bycia razem, dążeniem do tych samych celów, dzieleniem się marzeniami i wreszcie zgodnym działaniem. Śpiew jest najbardziej uniwersalnym sposobem wyrażania wszystkich tych intencji i uczuć. Chcemy podtrzymywać tradycję piosenek patriotycznych oraz dzielić się tym dziedzictwem z najmłodszym pokoleniem. Dlatego w Fundacji Młoda Rzeczpospolita stworzyliśmy projekt Rzeczpospolita Śpiewająca.

Jak to się zaczęło? Chcemy uczcić Święto Niepodległości


W 2013 roku grupa artystyczna z wrocławskiego duszpasterstwa akademickiego „Maciejówka” stworzyła program nowych aranżacji piosenek żołnierskich i patriotycznych. Program „Chłopcy Malowani” miał swoją premierę 11 listopada 2013 roku w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Pierwszy koncert poprowadził Błażej Duber, prezes Fundacji Młoda Rzeczpospolita, także absolwent “Maciejówki”. Koncert przyciągnął tłum Wrocławiaków, sala była wypełniona po brzegi. Grupa artystyczna kierowana była przez muzyków z profesjonalnym przygotowaniem i skupiała kilkunastu utalentowanych muzycznie młodych ludzi – studentów i absolwentów wrocławskich uczelni. Wszystkie utwory zyskały nowe, profesjonalne aranżacje przygotowane z szacunkiem dla oryginalnych wersji i odznaczające się wysokimi walorami artystycznymi.

 

Rzeczpospolita Śpiewająca


Rzeczpospolita Śpiewająca powstała po to by wykorzystać ogromny potencjał programu Chłopcy Malowani oraz kontynuować prace na rzecz szerszego promowania wspólnotowego i radosnego sposobu obchodzenia polskich świąt narodowych. Rzeczpospolita Śpiewająca to inicjatywa edukacyjna i patriotyczna oraz okazja do twórczego wykorzystywania polskiego dziedzictwa kulturowego. Nasz program to szansa dla dzieci z Dolnego Śląska, które mają talent muzyczny by wzięły udział w dużym koncercie i nagraniu płyty, by poszerzyły swoje muzyczne zainteresowania i horyzonty. Rzeczpospolita Śpiewająca to także prostu nadzieja na wspólne wieczory we Wrocławiu w Święto Niepodległości, pełne radości i śpiewu.

Inicjatywa edukacyjno-patriotyczna


Do współtworzenia projektu zaprosiliśmy szkoły podstawowe z województwa dolnośląskiego. Muzycy oraz nasi wolontariusze w październiku i listopadzie 2014 roku przeprowadzili w formie zabawy zajęcia muzyczne w kilkunastu szkołach. W ramach lekcji uczyliśmy bliski 200 dzieci jednej z piosenek, wyjaśniliśmy jej tekst i opowiedzieliśmy o tym w jakich okolicznościach powstała. W czerwcu 2015 w profesjonalnym studio nagrań zarejestrowaliśmy 12 piosenek w aranżacjach Bartłomieja Kota, które składają się na program „Rzeczpospolitej Śpiewającej”. W nagraniach wzięła udział grupa blisko 30 muzyków, chórzystów i solistów. Zaprosiliśmy także kilkanaścioro uzdolnionych dzieci, które spotkaliśmy podczas warsztatów muzycznych w szkołach. Nagrania z płyty Rzeczpospolita Śpiewająca udostępniamy online, do wykorzystania jako materiał edukacyjny przy okazji nauki piosenek patriotycznych, przygotowywanych przedstawień i akademii. Jesteśmy przekonani, że słuchanie nagranych przez nas piosenek będzie towarzyszyć wielu osobom podczas osobistego przeżywania i celebrowania świąt narodowych. 

W roku 2017 projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa

 
Sponsorzy i mecenasi
PKO Bank Polski
Partner
Patroni medialni